تعرفه خدمات

در این بخش تعرفه خدمات درج شده است.

لطفا توجه داشته باشید ! تعرفه خدمات طبق طرح‌ طبقه بندی مشاغل، مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و در فروردین ماه سال جدید تغییر می کند. (تغییرات در این بخش جهت اطلاع عموم کارفرمایان درج خواهد شد)

جدول تعرفه خدمات

عنوان خدمات جنسیت پرسنل کار ساعتی (هزار تومان) کار دائم (هزار تومان)
مرد زن تهران سایر شهرها
1

نظافتچی منزل

12 الی 15 10 الی 12 طبق قانون کار
2 نظافتچی محل کار 12 الی 15 10 الی 12 طبق قانون کار
3 نظافتچی راه پله 12 الی 15 10 الی 12 طبق قانون کار
4 نظافتچی معابر و رفتگر 12 الی 15 10 الی 12 طبق قانون کار
5 رختشوی و اتوکش 12 الی 15 10 الی 12 طبق قانون کار
6 متصدی شستشوی ظرف و ظروف 12 الی 15 10 الی 12 طبق قانون کار
7 متصدی شستشوی مبل و راحتی 15 الی 20 12 الی 15
8 متصدی شستشوی پتو 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
9 متصدی شستشو و نصب پرده 20 الی 25 15 الی 20
10 متصدی شستشوی فرش و موکت 20 الی 25 15 الی 20 طبق قانون کار
11 متصدی استحمام 25 الی 30 20 الی 25
12 ماساژور 70 الی 100 50 الی 80 طبق قانون کار
13 همراه بیمار 20 ال 25 15 الی 20 طبق قانون کار
14 متصدی نگهداری سالمند 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
15 متصدی نگهداری کودک 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
16 مسئول خرید منزل 15 الی 20 12 ای 15
17 آشپز 25 الی 30 20 الی 25 طبق قانون کار
18 متصدی پذیرایی 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
19 متصدی آبدارخانه 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
20 متصدی خدمات مجالس 20 الی 25 15 الی 20 طبق قانون کار
21 متصدی شستشوی اتومبیل 25 الی 30 20 الی 25 طبق قانون کار
22 متصدی شستشوی نما تماس تماس طبق قانون کار
23 متصدی کف سابی تماس تماس طبق قانون کار
24 سلاخ و قصاب 25 الی 30 20 الی 25 طبق قانون کار
25 متصدی سمپاشی سوسک تماس تماس
26 متصدی سمپاشی ساس تماس تماس طبق قانون کار
27 متصدی سمپاشی مورچه و موریانه تماس تماس طبق قانون کار
28 متصدی طعمه گذاری موش تماس تماس طبق قانون کار
29 متصدی نگهداری حیوانات خانگی 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
30 متصدی توزیع تراکت 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
31 آسانسورچی 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
32 پارکبان 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
33 نامه رسان 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
34 پیک موتوری 20 الی 25 15 الی 20 طبق قانون کار
35 متصدی تخلیه و بارگیری 25 الی 30 20 الی 25 طبق قانون کار
36 متصدی حمل اسباب و اثاثیه 25 الی 30 20 الی 25 طبق قانون کار
37 متصدی بسته بندی اسباب و اثاثیه 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
38 متصدی چیدمان اسباب و اثاثیه 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
39 راننده شخصی با اتومبیل 25 الی 50 15 الی 30 طبق قانون کار
40 راننده شخصی بدون اتومبیل 20 الی 25 15 الی 20 طبق قانون کار
41 سرویس ثابت رفت و آمد 25 الی 50 15 الی 30
42 آبیار 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
43 باغبان 25 الی 30 20 الی 25 طبق قانون کار
44 سرایدار 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
45 خدمتکار 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار
46 متصدی حراست و نگهبانی 15 الی 20 12 الی 15 طبق قانون کار