اطلاعات تماس

دفتر مرکزی

ایران / تهران / میرداماد

تلفن
4 5 9 5 4 6 6 2  –  1 2 0

ایمیل
روابط عمومی :  i n f o @ p i s h y a r . i r

دفتر تهران

تهران / قیطریه

تلفن
4 1 5 6 4 2 2 2  –  1 2 0  (کلیه امور تهران، حومه و سایر شهرها)
3 8 0 0  4 1 1  8 3 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

دفتر شهر ری

تهران / شهر ری

تلفن
4 7 1 3 2 2 5 5  –  1 2 0  (کلیه امور شهر ری و حومه)
6 5 7 5  8 0 3  9 3 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

دفتر پرند

تهران / پرند

تلفن
7 2 3 9 2 7 6 5  –  1 2 0  (کلیه امور پرند و حومه)
6 4 2 4  7 0 4  7 3 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

دفتر کرج

کرج

تلفن
0 0 0 0 0 0 0 0  –  1 2 0  (کلیه امور کرج و حومه)
9 2 2 9  1 2 5  1 0 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

دفتر اراک

اراک / مصطفی خمینی

تلفن
0 0 7 1 8 6 3 3  /  0 0 6 1 8 6 3 3  –  6 8 0  (کلیه امور اراک و حومه)
6 4 4 0  7 6 7  8 1 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

دفتر کرمان

کرمان

تلفن
7 5 6 0 3 4 2 3  –  4 3 0  (کلیه امور کرمان و حومه)
9 1 6 5  5 6 9  9 1 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

درخواست اعزام پرسنل و اشتغال از طریق وب سایت و به شکل کاملا آنلاین انجام خواهد شد.
(در صورت لزوم جهت پیگیری امور زیر می توانید با مراجعه به تب شهر مورد نظر با کارشناسان ما تماس بگیرید)

  • عجله در خدمات مورد نیاز.
  • عدم توانایی در ارسال درخواست از طریق وب سایت.
  • غیر فعال بودن بخش ارسال درخواست از طریق وب سایت.
  • سایر امور که از نظر شما نیاز به صحبت و پیگیری از طریق کارشناسان ما دارد.
  • عدم وجود تب شهر مورد نظر و اطلاعات تماس جهت پیگیری امور ذکر شده. (از سراسر کشور با دفتر تهران در ارتباط باشید)

پیام خود را برای ما ارسال کنید

7 + 0 = ?