خدمات و فعالیت ها

شرکت پیشیار طیف گسترده ای از خدمات و فعالیت های حوزه منابع انسانی را با تجربه بیش از یک دهه در دفاتر نمایندگی فعال در سراسر کشور به کارفرمایان و مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می نماید.

خدمات و فعالیت های شرکت پیشیار به چهار بخش عمده تقسیم می شوند و کارفرمایان و مشتریان حقیقی و حقوقی با توجه به نیاز خود از خدمات و فعالیت ها بهره خواهند برد.

  • بخش خدماتی
  • بخش تاسیساتی
  • بخش امور پیمانی
  • بخش مدیریت و تامین نیروی انسانی

توجه : جهت آشنایی با خدمات و فعالیت ها در دفاتر فعال سراسر کشور ایـنـجـا کـلـیـک کـنـیـد …