ماموریت

شرکت پیشیار طیف گسترده ای از خدمات و فعالیت های حوزه منابع انسانی را با بهره مندی از پرسنل و نیروی کار آموزش دیده و چند مهارته به گروه های مختلف مشتریان ارائه می دهد. شرکت پیشیار متعهد است این رسالت بزرگ را در چارچوب قوانین حاکم و جلب رضایت مشتریان، با تمرکز بر ارائه نوآورانه خدمات و فعالیت ها انجام داده و نقشی پر رنگ و اثر بخش در رشد و توسعه این عرصه ایفا نماید.

باورهای ما

  • ما رعایت اصول اخلاق و صداقت را مسئولیت اصلی خود می دانیم.
  • ما کمک به رشد و توسعه خدمات و فعالیت های حوزه منایع انسانی را مسئولیت خود می دانیم.
  • ما احترام به حقوق عموم و محیط زیست را از الویت های خود می دانیم.
  • ما مشتریان را محور اصلی خلق ارزش دانسته و می کوشیم با استفاده از پرسنل و نیروی کار آموزش دیده و کارآمد و نیز توسعه فرهنگ کار گروهی، نیاز مشتریان را برآورده نماییم.
  • ما تلاش می کنیم سطح استانداردهای خدمات و فعالیت های حوزه منابع انسانی را همگام با نوآوری های جهانی ارتقاء بخشیم.

چشم انداز ما

شرکت پیشیار بر آن است الگویی از خدمات و فعالیت های حوزه منابع انسانی فراهم آورده و تبدیل به یکی از سه شرکت برتر این حوزه شود.

این مهم را با برخورداری از کارآمدترین پرسنل و نیروی کار، شایسته ترین مدیران، مدرن ترین شبکه خدمت رسانی، بکارگیری همه جانبه فناوری های نوین و گسترش دسترسی مشتریان به خدمات و فعالیت ها در سراسر کشور محقق خواهیم کرد.

ارزش های استراتژیک

ما قصد داریم به واسطه ارزش های استراتژیک زیر جامه عمل به چشم اندازهای خود بپوشانیم.

  1. سرعت و دقت در خدمات و فعالیت ها
  2. خوشنامی و اعتبار
  3. خلق و استفاده از نوآوری
  4. آموزش و بروز رسانی
  5. چند مهارتی بودن