روش همکاری و اشتغال

شرکت پیشیار طیف گسترده ای از خدمات و فعالیت ها را با اشتغال و بکارگیری پرسنل و نیروی کار و همکاری شرکت ها و پیمانکاران در سراسر کشور به کارفرمایان و مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می نماید.
بطور کلی همکاری و اشتغال در شرکت پیشیار در بخش های خدماتی، تاسیساتی، امور پیمانی و تامین نیروی انسانی امکان پذیر است، و شرکت پیشیار بر حسب نیاز (فراخوان ها) علاقه مندان به همکاری و اشتغال که مراحل درخواست و پذیرش را انجام داده اند به کار خواهد گرفت.

علاقه مندان به همکاری و اشتغال با توجه به توانمندی و مهارت های خود می توانند در رسته های مختلف شغلی فعالیت نمایند.

نحوه همکاری و اشتغال

برای مشاهده هر یک از تب ها، روی علامت + کلیک کنید.

پرسنل و نیروی کار

پرسنل و نیروی کار پذیرش شده، به نحو زیر به کار گرفته خواهند شد.

  • خدمات و فعالیت های ساعتی (بخش خدماتی و تاسیساتی)
  • خدمات و فعالیت های طبق تعرفه (بخش خدماتی، تاسیساتی و امور پیمانی)
  • خدمات و فعالیت های روز مزد (بخش خدماتی، تاسیساتی و امور پیمانی)
  • خدمات و فعالیت های کنترات (بخش خدماتی، تاسیساتی و امور پیمانی)
  • خدمات و فعالیت های دائم (بخش امور پیمانی و تامین نیرو)
  • سایر خدمات و فعالیت ها …

توجه : جهت آشنایی با خدمات و فعالیت ها در دفاتر سراسر کشور ایـنـجـا کـلـیـک کـنـیـد …

شرکت ها و پیمانکاران

شرکت ها و پیمانکاران پذیرش شده، به نحو زیر به کار گرفته خواهند شد.

  • خدمات و فعالیت های پیمانی (بخش امور پیمانی)
  • خدمات و فعالیت های قراردادی (بخش تامین نیرو)
  • سایر خدمات و فعالیت ها …

توجه : جهت آشنایی با خدمات و فعالیت ها در دفاتر سراسر کشور ایـنـجـا کـلـیـک کـنـیـد …