اطلاعات تماس

درخواست اعزام پرسنل و اشتغال از طریق وب سایت و به شکل کاملا آنلاین انجام خواهد شد.
(در صورت لزوم جهت پیگیری امور زیر می توانید با مراجعه به تب شهر مورد نظر با کارشناسان ما تماس بگیرید)

  • عجله در اعزام پرسنل و نیروی کار مورد نیاز.
  • عدم توانایی در ارسال درخواست اعزام پرسنل و نیروی کار مورد نیاز از طریق وب سایت، به شکل آنلاین.
  • غیر فعال بودن بخش ارسال درخواست اعزام پرسنل و نیروی کار مورد نیاز از طریق وب سایت، به شکل آنلاین.
  • سایر امور که از نظر شما نیاز به صحبت و پیگیری از طریق کارشناسان ما دارد.
  • عدم وجود تب شهر مورد نظر و اطلاعات تماس جهت پیگیری امور ذکر شده. (از سراسر کشور با دفتر تهران در ارتباط باشید)

دفـتـر مـرکـزی (مـدیـریـت)

دفتر مرکزی

ایران / تهران / میرداماد / بعد از رازان شمالی / ساختمان 93
(مراجعه حضوری بدون هماهنگی قبلی امکان پذیر نیست)

تلفن
4 5 9 5 4 6 6 2  –  1 2 0

ایمیل
روابط عمومی :  i n f o @ p i s h y a r . i r
مدیریت :  c e o @ p i s h y a r . i r

دفـتـر تـهـران (امـــور تـهـران و سـایـر شـهـرهـا)

دفتر تهران

تهران / ستارخان / خیابان شهید گلاب / میدان خبرنگار / مجتمع آپادانا
(از مراجعه حضوری بدون هماهنگی قبلی جددا خودداری نمایید)

تلفن
5 4 2 8 1 2 4 4  –  1 2 0  (کلیه امور تهران، حومه و سایر شهرها)
3 8 0 0  4 1 1  8 3 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

دفـتـر اراک (امـــور اراک)

دفتر اراک

اراک / خیابان مصطفی خمینی / خیابان گلستان
(از مراجعه حضوری بدون هماهنگی قبلی جددا خودداری نمایید)

تلفن
0 0 7 1 8 6 3 3  /  0 0 6 1 8 6 3 3  –  6 8 0  (کلیه امور اراک و حومه)
6 4 4 4  9 8 8  5 3 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

دفـتـر کـرمـان (امـــور کـرمـان)

دفتر کرمان

کرمان / خیابان
(از مراجعه حضوری بدون هماهنگی قبلی جددا خودداری نمایید)

تلفن
7 5 6 0 3 4 2 3  –  4 3 0  (کلیه امور کرمان و حومه)
0 0 0 0  0 0 0  9 1 9 0  (تلگرام)

ساعات پاسخگویی
شنبه تا چهارشنبه : 09:00 الی 17:00 (17:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام)
پنجشنبه و جمعه : 09:00 الی 23:00 تلفن همراه و تلگرام

پیام خود را برای ما ارسال کنید

2 + 5 = ?