فرم درخواست

با استفاده از فرم زیر براحتی می توانید درخواست اخذ نمایندگی خود را ارسال کنید.

توجه

  • کلیه فیلدها را با دقت مطالعه و تکمیل کنید.
  • اطلاعات و مشخصات خود را کامل و دقیق درج نمایید و از درج اطلاعات و مشخصات غیر واقعی جددا خودداری نمایید. (فرم درخواست ملاک اخذ نمایندگی شما خواهد بود)
  • تخصص، مهارت ها و سوابق کاری خود را به دقت درج کنید و از درج تخصص، مهارت و سوابق کاری غیر واقعی خودداری نمایید. (استفاده از کلمات و جملات اقرار آمیز الویت و امتیازی برای اخذ نمایندگی شما ایجاد نخواهد کرد، بلکه برای شما تعهد آور خواهد بود)
  • صحت اطلاعات و مشخصات ارسالی توسط کارشناسان شرکت پیشیار بررسی خواهد شد.

سـئـوالات مـتـداول

آیتم اول

آیتم دوم